องค์การบริหารส่วนตำบลคอโค ยินดีให้บริการ

ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศ ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณี ประสบเหตุวาตภัย
ประกาศ ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณี ปร... new

อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2566 new

อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์ การให้บริการผ่านช่องทาง E-Service
ประชาสัมพันธ์ การให้บริการผ่านช่องทาง E-Service new
http://corko.go.th/index.php?op=e-service-group
อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลคอโค สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลคอโค สมัครเข้... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
แผนป้องกันไฟป่าและหมอกควัน องค์การบริหารส่วนตำบลคอโค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
แผนป้องกันไฟป่าและหมอกควัน องค์การบริหารส่วนตำบลคอ ...
แผนป้องกันไฟป่าและหมอกควัน องค์การบริหารส่วนตำบลคอโค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒
อ่านต่อ... 
 
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลคอโค นำโดย นางธิดา จันทินมาธร นายก อบต.คอโค ต้อนรับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลคอโค น ...

อ่านต่อ... 
 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คอโค นำโดย นางธิดา จันทินมาธร ประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานฯและพิจารณาอนุมัติโครงการฯ ณ ห้องประชุมสภาอบต.คอโค
วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. กองทุนหลักประก ...

อ่านต่อ... 
 
วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คอโค นำโดย นางธิดา จันทินมาธร ประธานคณะกรรมการกองทุนฯได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คอโค ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค
วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ค ...

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด


  more ...


   
  ข้อมูลทั้งหมด
   
     
   
   
   
   
   
   
  ข้อมูลทั้งหมด
  ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
     วัน จันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2567

  สาระดีๆจากศาลปกครอง