องค์การบริหารส่วนตำบลคอโค ยินดีให้บริการ

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
 

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีคู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้คู่มือปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเงินรายได้สถานศึกษาคู่มือการปฏิบัติงาน นักพัฒนาชุมชนคู่มือการลาคู่มือการปฏิบัติงานธุรการ


 
 
 
 
 
 
 วัน อาทิตย์ ที่ 24 กันยายน 2566

สาระดีๆจากศาลปกครอง
1
ประชาสัมพันธ์ของ Eit