องค์การบริหารส่วนตำบลคอโค ยินดีให้บริการ

 
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง

     

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

     

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้

     

คู่มือปฏิบัติงาน การบันทึกบัญชีเงินรายได้สถานศึกษา

     

คู่มือการปฏิบัติงาน นักพัฒนาชุมชน

     

คู่มือการลา

     

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ

     

 
 
 
 
 
 
 พฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566

สาระดีๆจากศาลปกครอง
1
ประชาสัมพันธ์ของ Eit