องค์การบริหารส่วนตำบลคอโค ยินดีให้บริการ

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

     

แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2566

     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

     

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

     

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     

 
 
 
 
 
 
 พฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566

สาระดีๆจากศาลปกครอง
1
ประชาสัมพันธ์ของ Eit