องค์การบริหารส่วนตำบลคอโค ยินดีให้บริการ

 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ ที่บังคับใช้ในปี พ.ศ.2566

     

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566

     

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566

     

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566

     

หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลากร ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566

     

 
 
 
 
 
 
 พฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566

สาระดีๆจากศาลปกครอง
1
ประชาสัมพันธ์ของ Eit