องค์การบริหารส่วนตำบลคอโค ยินดีให้บริการ

กองการศึกษา (บทความ)
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

     

 
 
 
 
 
 
 วัน อาทิตย์ ที่ 4 มิถุนายน 2566

สาระดีๆจากศาลปกครอง
1
ประชาสัมพันธ์ของ Eit