องค์การบริหารส่วนตำบลคอโค ยินดีให้บริการ

ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566การประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policyอบต.คอโคร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และมอบนโยบาย พร้อมด้วยได้ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy


 
 
 
 
 
 
 วัน จันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2567

สาระดีๆจากศาลปกครอง