องค์การบริหารส่วนตำบลคอโค ยินดีให้บริการ

 
10 มี.ค. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น โดยวิธีปูนผิวทางแบบ ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่นสร 2143 สายทางบ้านตะเคียน - ฉางข้าว หมู่ที่ 6

     

01 มี.ค. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น โดยวิธีปูนผิวทางแบบ ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่นสร 2143 สายทางบ้านตะเตียว - ฉางข้าว หมู่ที่ 6

     

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ

     

17 ก.พ. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น โดยวิธีปูนผิวทางแบบ ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่นสร 2143 สายทางบ้านตะเตียว - ฉางข้าว หมู่ที่ 6

     

6 ม.ค. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนานวน-บ้านหัวนา หมู่ที่ 6

     

23 พ.ย. 65 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     

ขอส่งประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ

     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมรายละเอียดแนบท้าย

     

 
 
 
 
 
 
 พฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566

สาระดีๆจากศาลปกครอง
1
ประชาสัมพันธ์ของ Eit