องค์การบริหารส่วนตำบลคอโค ยินดีให้บริการ

กองการศึกษา (บทความ)
 
11 พ.ค. 66 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ ขนาด 20.00x40.00 เมตร หมู่9 ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธี e-bidding

     

13-ก.พ.-66 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ผู้บริหาร เพื่อใช้ในงานกองคลัง

     

13-ก.พ.-66 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และสนามแข่งขัน โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2566

     

10-ก.พ.-66 ซื้อวัสดุสำนักงาน ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้งภายในกองคลัง

     

08-ก.พ.-66 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทกระดาษถ่ายเอกสาร A4 เพื่อใช้ในงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

     

07-ก.พ.-66 ซื้อเวชภัณฑ์ยาสำหรับใช้ในงานกู้ชีพ-กู้ภัย(การแพทย์ฉุกเฉิน)

     

07-ก.พ.-66 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานภายในหน่วยงานสำนักปลัด

     

07-ก.พ.-66 งานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ภายในหน่วยงานสำนักปลัด

     

30-ม.ค.-66 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทเครื่องพิมพืแบบฉีดหมึกของหน่วยงานกองการศึกษาฯ

     

12 3
 
 
 
 
 
 
 วัน อาทิตย์ ที่ 4 มิถุนายน 2566

สาระดีๆจากศาลปกครอง
1
ประชาสัมพันธ์ของ Eit