องค์การบริหารส่วนตำบลคอโค ยินดีให้บริการ

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การมีส่วนร่วมของประชาชน
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง Asphaltic Concrete โดยวิธีปูทับผิวคอนกรีต (Over Lay) บ้านนานวน หมู่ที่ ๗ ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์16 ก.พ. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมค์โครโฟน จำนวน ๒ ชุด14 ก.พ. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ลำโพง จำนวน ๑ คู่14 ก.พ. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลคอโค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14 ก.พ. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับคุ้มใต้ บ้านดงมัน หมู่ที่ ๘ ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์9 ก.พ. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงสำนักงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคอโคประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (ผสมไฟการไฟฟ้าสลับใช้ TOU) บ้านตราด หมู่ที่ ๒ ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์8 ก.พ. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำขุดเจาะข้ามถนนลาดยาง ข้างวัดดงมัน หมู่ที่ ๘ ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์2 ก.พ. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยหน้าบ้านนายพิสิทธิ์ บุญเพิ่ม บ้านพลวง หมู่ที่ ๖ ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์2 ก.พ. 2567
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 
 วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

สาระดีๆจากศาลปกครอง