องค์การบริหารส่วนตำบลคอโค ยินดีให้บริการ

ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค เรื่องแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


 
 
 
 
 
 
 วัน จันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2567

สาระดีๆจากศาลปกครอง