องค์การบริหารส่วนตำบลคอโค ยินดีให้บริการ

 
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด คอโคเกมส์ ครั้งที่ 26

     

การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566

     

วันจันทร์ที่ 13 ก.พ. 2566 นายก อบต.คอโค และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและมอบนโยบาย พร้อมนี้นายก อบต.คอโค ได้ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนจะไม่รับของขวัญ

     

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

     รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โรงงานน้ำมันรำข้าวเขตหนองเต็ง เวลา 14.40 น.

     

ผู้บริหาร บริษัทน้ำมันรำข้าวสุรินทร์ จำกัด เข้ามามอบของขอบคุณให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค เนื่องจากวันที่ 10 มกราคม 2566 ได้เข้าไประงับเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานน้ำมันรำข้าว

     

12 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 
 
 
 
 
 พฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566

สาระดีๆจากศาลปกครอง
1
ประชาสัมพันธ์ของ Eit