องค์การบริหารส่วนตำบลคอโค ยินดีให้บริการ

 
คณะผู้บริหาร  |  สมาชิกสภา ฯ  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา ฯ  |  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
คณะผู้บริหาร
นางธิดา จันทินมาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค
หมายเลขโทรศัพท์ 086-2538180
หมายเลขสำนักงาน 044-060166 ต่อ102
นายอนุสรณ์ ดวงตาทิพย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค
หมายเลขโทรศัพท์ 083-2392252
หมายเลขสำนักงาน 044-060166
นายผล เชิดสุข
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค
หมายเลขโทรศัพท์ 088-6745189
หมายเลขสำนักงาน 044-060166
นายลือชัย จันทร์เสน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำคอโค
หมายเลขโทรศัพท์ 081-6001353
หมายเลขสำนักงาน 044-060166
****************************************


หัวหน้าส่วนราชการ

นายธเนศร์ สาแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค
หมายเลขโทรศัพท์ 081-8764270
หมายเลขสำนักงาน 044-060166 ต่อ 103
นางสาวณิภาริกา อภิกรกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
หมายเลขโทรศัพท์ 096-2414416
หมายเลขสำนักงาน 044-060166 ต่อ 104
นางสาวณัฐพัชร์ รุ่งเรือง
ผู้อำนวยการกองคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ 087-4426545
หมายเลขสำนักงาน 044-060166 ต่อ 108
นายสิทธิ์ บุหงา
ผู้อำนวยการกองช่าง
หมายเลขโทรศัพท์ 089-2859852
หมายเลขสำนักงาน 044-0606166 ต่อ 106
นายเศรษฐสิริ บำรุงพงษ์ศานนท์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หมายเลขโทรศัพท์ 089-4242173
หมายเลขสำนักงาน 044-060166 ต่อ 105
 
 
 
 
 
 
 
 พฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566

สาระดีๆจากศาลปกครอง
1
ประชาสัมพันธ์ของ Eit